ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
[ศูนย์ต้นทุน ] [เปลี่ยนรหัสผ่าน] [เปลี่ยนเดือน]

หน่วยงาน
ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2558
[ไม่มีข้อมูลสลิปเงินเดือน] [กลับหน้าหลัก]

นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 13/08/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร