ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
[ศูนย์ต้นทุน ] [บันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01)] [เปลี่ยนรหัสผ่าน] [เปลี่ยนเดือน]

หน่วยงาน
ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2560
[พิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย] [ไม่มีข้อมูลสลิปเงินเดือน] [กลับหน้าหลัก]

นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 13/08/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร